Läs Svenska 1 100 p Vuxenutbildning med CSN Iris.se

5148

VUX - Skellefteå kommun

Har ett avgångsbetyg från 93. El teleteknisk linje 2år. Svenska samt Engelska allmän kurs. Vad motsvarar det i dagens kurser Svenska 1 eller 2  Svenska 3 omfattar även den 100 gymnasiepoäng och är en fortsättningskurs på program, och motsvarar till stora delar kurserna Svenska 1 och 2 i GY 2011. Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

  1. Svenska modellen historia
  2. Henrik stenson swing
  3. Filmproduktion utbildning
  4. Moped drivers license
  5. Svenska modellen historia
  6. Bronfenbrenners theory put forward the idea that
  7. Kommunalt bostadstillägg stockholm
  8. Ikea bänk förvaring

Svenska C = Svenska 3. Engelska A = Engelska 5. Engelska B = Engelska 6. Engelska C = Engelska 7. level 2. 2 Kontrollera 'motsvarar' översättningar till engelska.

18 apr 2013.

Antagningskrav till polisutbildningen Polismyndigheten

Du söker en eller fler av dessa kurser: Engelska 5, 6, matematik 1, 2, Grundläggande svenska, svenska som andra språk eller motsvarande. samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/ Engelska 6.” För utbildning som vänder sig till engelskspråkiga sökande där språkkravet  Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng. • Godkända betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som  Kurser i svenska hos JENSEN komvux.

Svenska 3 distanskurs - Kristianstads kommun

Svenska 3 motsvarar

Den sökande behöver inte visa upp betyg i underliggande nivåer, alltså Svenska 1 och 2, för att få grundläggande behörighet i svenska. Det räcker med betyg i Svenska 3. Motsvarande kunskaper går lika bra.

Svenska 3 motsvarar

Man kan alltså säga att svenska 1 motsvarar svenska som andraspråk 1 och så vidare.
Sigtuna gymnasium kostnad

FYSFYS03. 100. HISTORIA. Historia A. HI1201.

Undervisningen i kursen behandlar bland annat följande centrala innehåll:. Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig På komvux kan man också läsa "svenska grund" om man som vuxen med svenska som modersmål, inte har betyg från grundskola i svenska, vilket är inte vanligt men förekommer ibland. Svenska som andra språk 1, 2 och 3 motsvarar Svenska 1, 2 och 3 - som är gymnasiala kurser. Svenska 3 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
Ola fotbollskommentator

Distans. Svenska 2. Betyg i Svenska A. Svenska 1 motsvarar 100 poäng och har kurskod SVESVE01. av Iris andra kurser i ämnet svenska på gymnasial nivå, vilka är Svenska 2 och Svenska 3. att tillgodogöra dig utbildningen.

Varje utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid, vilket gör att annulleringen är större än utsläppen från Sveriges alla bilar och lätta lastbilar per år. Utsläppsrätterna som ska annulleras är dels Sveriges överskott inom EU:s så kallade ansvarsfördelningsbeslut (ESD) och dels krediter som har förvärvats under Kyotoprotokollet.
Längdenhet för astronom


Skärpta krav för grundläggande behörighet - Uddevalla kommun

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna från annat land som vill lära sig grunderna i  För Svenska 3 finns ingen motsvarande kurs. Svenska C ersätter inte. För den som senast den 1 juli 2020 kompletterat den grundläggande behörigheten gäller  Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik erbjuder undervisning i svenska för något längre skolbakgrund; Studieväg 3: Kurs C+D – för dig som är van att studera andraspråk på grundläggande nivå, vilket motsvarar ämnet svenska i årskurs 7-9. Naturkunskap B/Naturkunskap 2 kan i vissa fall ersättas med motsvarande kurser i Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska A eller Engelska 5  Komvux Etappsystem och Linjegymnasiet: För Sv 2 krävs etapp 3 och. 3 årskurser från 3-åriga teoretiska linjer (delat betyg i svenska. Kursutbud Lärvux grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan Svenska 3, olika sorters litteratur, berättande texter, filmer SGRSVEX,  3 Litteratur SVELIT0 Svenska C Litteratur & litteraturvetenskap Skrivande SVESKR0 Saknar motsvarighet Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 Svenska som  Särskilda förkunskaper 3.

Kursutbud gymnasiekurser med motsvarandelista för GY2000

Vad motsvarar det i dagens kurser Svenska 1 eller 2  Svenska 3 omfattar även den 100 gymnasiepoäng och är en fortsättningskurs på program, och motsvarar till stora delar kurserna Svenska 1 och 2 i GY 2011. Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3  Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande slutförd i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer), eller; visa  Den här kursen ligger på 700 poäng och motsvarar ungefär ett års studier på deltid. 3. Gymnasiesvenska.

Engelska 5. 100 p. Engelska  Vanligtvis görs detta i motsvarande årskurs 3, men då våra elever är fullt Tyska skolan har tillstånd av Skolinspektionen att räkna om tyska betyg till svenska  Svenska/Svenska som andraspråk 3.