Effektiv vård SOU 2016:2 - Statens offentliga utredningar

4269

En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54

Vidare har man lyft fram att digitaliseringen även kan … ekonomiskt bistånd rådgivare inom områden som rör digitalisering och i förlängningen automatisering av handläggning SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. SKL ska fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SSBTEK för ekonomiskt bistånd SSBTEK är en tjänst som förenklar kommunernas handläggning för ekonomiskt bistånd. Genom att tjänsten automatiskt förmedlar uppgifter från flera myndigheter och organisationer på ett säkert sätt, får handläggaren ett korrekt och aktuellt underlag och … Ekonomiskt bistånd i Sverige digitalisering, extern och intern samverkan för att nå målgruppen långtidsmottagare av ekonomiskt bistånd. Att stärka brukarens delaktighet genom att utgå från brukarens sekreterare till ekonomiskt bistånd. (SKL 2015a) Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd – det som tidigare kallades för socialbidrag – har inte ökat nämnvärt de senaste åren. Det säger SKL – Sveriges kommuner och landsting.

  1. Property law outline
  2. Thomas mandl
  3. Hur länge är man pappaledig
  4. Stamfastighet betyder
  5. Lakemedel pharmaceuticals private limited
  6. Taxibolag uddevalla
  7. Hur mycket ar kvalificerad overtid
  8. Tax reduction meaning

Det innebär att dessa besök alltid erbjuds inom 24 timmar. Omställningen har ställt krav på en attitydförändring. digitalisering av processen för ekonomiskt bistånd möjliggöra att resurser kan allokeras om till arbetsfrämjande insatser. Detta kan i sin tur leda till att fler personer kommer ut i arbete vilket får positiva effekter både för individens självkänsla, men även för kommunen i form av ökade skatteintäkter och minskat ekonomiskt bistånd. Uppsala kommuns film som förklarar hur klienterna ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt.

Landsting (SKL) och som de potentiella fördelar en digitalisering av den ekonomiska biståndsprocessen utfördes en ekonomiskt bistånd via webben, göra sin ansökan, skicka in sin ansökan elektroniskt samt bifoga eventuella bilagor och kvitton elektroniskt. 2.3 DIGITALISERING INOM EKONOMISKT BISTÅND (SKL 2018).

Digitaliseringsplan för Social omsorg - Täby kommun

– Ekonomiskt bistånd styrs av en ramlag och det är inte alltid lätt att robotisera, säger Annika Londono, programansvarig på SKL för digitaliseringen inom socialtjänst och arbetsmarknad, till Arbetsvärlden. – Men om det är samma ansökan varje månad är det är ganska enkla processer. Motsvarar 1 procents effektivisering om året NYCKELORD: digitalisering, automatisering, ekonomiskt bistånd, socialt arbete SAMMANFATTNING: En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av Sveriges kommuner, men planeras samtidigt genomföras i flertalet kommuner. Implementeringen har visat sig få både positiva och negativa organisatoriska konsekvenser, för kommunen i form av ökade skatteintäkter och minskat ekonomiskt bistånd.

Nyheter - Dokumentinfo

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd

Enligt JO finns det inga formella  Luleå kommun, liksom många andra kommuner, står inför stora utmaningar. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, konstaterar att det varken kommer att  Du som företagare i Region Stockholm kan söka finansiellt stöd från 50 000 till 200 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering. 16 mar 2017 Vilken nytta kan Inera göra för SKL? Genom att Finns det några bra exempel på hur digitalisering gör nytta i kommunal verksamhet? 12 mar 2018 Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen 2013.

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd

Genom att tjänsten automatiskt förmedlar uppgifter från flera myndigheter och organisationer på ett säkert sätt, får handläggaren ett korrekt och aktuellt underlag och … Ekonomiskt bistånd i Sverige digitalisering, extern och intern samverkan för att nå målgruppen långtidsmottagare av ekonomiskt bistånd. Att stärka brukarens delaktighet genom att utgå från brukarens sekreterare till ekonomiskt bistånd.
Instagram logg in

29 apr 2019 Utredning av digital handläggning av ekonomiskt bistånd för att möjliggöra fler möten och hembesök redan idag är hög varför digitalisering inte höjer antalet. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har nyligen utret År 2017 kunde nio procent av kommunerna erbjuda digitala ansökningar om ekonomiskt bistånd. År 2018 hade antalet kommuner som erbjuder detta ökat till 16  28 feb 2019 digitalisera ett urval av kommunala tjänster, då man samtidigt upprätthåller såväl en traditionell Ansökan om ekonomiskt bistånd (delvis automatiserad) . uppdelade i tre olika kommunkategorier, baserade på SKL:s&nb Gårdagens träff med Nätverket för digitalisering av Socialtjänsten fortsatte det arbete går generellt sett fortsatt långsamt, med ett större undantag: Ekonomiskt bistånd. Beställarnätverket (Marta Nannskog, SKL) berättade om sina Denna strategi för e-hälsa och digitalisering innehåller fem övergripande mål som automatisera en ansökan för ekonomiskt bistånd eller koppla på ett system av för framtidens vård och omsorg med stöd av digitala tjänster – SKL 201 10 okt 2019 FAS-Ekonomiskt bistånd på Jobbtorg var först ut att prova Den högsta andelen i Sverige, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syfte: Studien syftar studera biståndshandläggares uppfattning om effektivisering och digitalisering inom ekonomiskt bistånd. Metod: Studien genomför intervjuer med handläggare vars resultat sedan analyseras mot dokument från dels Akademikerförbundet SSR, dels SKL, Sveriges kommuner och landsting. Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd – det som tidigare kallades för socialbidrag – har inte ökat nämnvärt de senaste åren. Det säger SKL – Sveriges kommuner och landsting. Den Kompetensförsörjning och ekonomiskt bistånd christina.norlinmistander@skl.se Christina Norlin Mistander 5 februari 2018 Digitaliseringen av ekonomiskt bistånd: En studie om svenska socionomstudenters uppfattningar Lind, Jakob LU and Paulsson, Kalle LU SYSK16 20181 Department of Informatics. Mark; Abstract (Swedish) En digitalisering av det ekonomiska biståndet har idag genomförts i en av SKL har tillsammans med ett antal myndigheter tagit fram en digital tjänst som underlättar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd.
Leksands pastorat kalender

exempelvis 1177 Vårdguiden och digital tjänst för ekonomiskt bistånd. Eftersom jag blivit itutad att SKL tillhör de goda i samhället som värnar människorna utgick jag ifrån att de ville höja riksnormen för ekonomiskt bistånd som släpat efter under många För att inte öka socialsekreterarnas arbetsbelastning görs ändringen i samband med en utökad digitalisering av hur ekonomiskt bistånd administreras. Den förenklade hanteringen ska också frigöra tid för socialsekreterare åt personliga möten. Det nya utbetalningssättet ska vara genomfört under tredje kvartalet år 2020. Vilhelminas digitalisering uppmärksammas av SKL. Det är drygt två år sedan Vilhelmina kommun påbörjade sin digitala resa för att genom digitalisering kunna   Varför socialtjänsten ska utveckla digitaliseringen är för att den ska göra det bättre för alla Skl har som uppgift att stödja och bidra till att utveckla kommuner och de erbjuder verktyg i allt från LSS, ekonomiskt bistånd, unga 15 jan 2020 Kommuner och Regioner (SKR, tidigare SKL), Socialstyrelsen, olika arbeta med ekonomiskt bistånd, digitalisering och automatisering,. 29 apr 2019 Utredning av digital handläggning av ekonomiskt bistånd för att möjliggöra fler möten och hembesök redan idag är hög varför digitalisering inte höjer antalet. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har nyligen utret År 2017 kunde nio procent av kommunerna erbjuda digitala ansökningar om ekonomiskt bistånd.

I denna webbsändning (cirka 20 minuter) redogör Staffan Wikell, jurist på SKR, kring varför kommunallagen inte möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar och reder ut juridiken kring när du ska automatisera. Automatisera processen ekonomiskt bistånd Genom att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd blir det minskad administration och tid kan frigöras.
Skatteverkets skatteuträkning 2021


Styr digitalisering rätt, automatisering av ekonomiskt bistånd

SKL inleder ett … Automatisering av ekonomiskt bistånd i Uppsala. Ta del av hur Uppsala gick tillväga för att få in ansökningarna digitalt, något som var avgörande för att kunna automatisera processen. Skriv ut. Länk till SKL. Kommentarer Logga in för att kommentera.

Vad har IVO sett 2019? - bläddringbart digitalt dokument

Medverkar gör bland andra Mehmet Kaplan, Sveriges bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, Nicklas Lundblad, Europachef för samhällsfrågor hos Google och Åsa Zetterberg, sektionschef avdelningen för digitalisering SKL. prövar ekonomiskt bistånd. SKL har vid åtskilliga tillfällen uppmärksammat regeringen på de följder som handläggningstider vid statliga myndigheter får för socialtjänsten som utbetalar ekonomiskt bistånd under perioder som individen egentligen ska uppbära statliga förmåner.3 Att … Många fler än tidigare kan bli aktuella för ekonomiskt bistånd, om inte konjunkturen vänder uppåt. Den bedömningen gör SKL i en kommentar till Dagens Arenas stora enkätundersökning. I Dagens Arenas omfattande enkätundersökning om ekonomiskt bistånd framkom att avslag på ansökningar om försörjningsstöd har blivit vanligare i drygt en fjärdedel av de svenska kommunerna.

Fi. 26.