Kan det bli trovärdigt med Wikipedia? · Lärarnas Riksförbund

1916

Wikipedia:Wikipedia som källa – Wikipedia

Expressen är en svensk kvällstidning med beteckningen "obunden liberal", som grundades 16 november 1944 av Albert Bonnier Jr., Ivar Harrie och Carl-Adam Nycop. AB Kvällstidningen Expressen ingår i affärsområdet Bonnier News inom Bonnierkoncernen. Nuvarande styrelseordförande är Tomas Franzén, verkställande direktör för Bonnier AB, verkställande direktör för Expressen är Anders Eriksson; chefredaktör och ansvarig utgivare är Klas Granström; ställföreträdande Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla.

  1. Ica supermarket malmö posten öppettider
  2. Varningsetiketter betydelse
  3. Jamforelse mellan svenska och arabiska
  4. Birgitta sandstedt
  5. Jop vacancy
  6. Åby skola norrköping
  7. Mohedaskolan
  8. 1 pybjib coin value
  9. Laser printer
  10. Birkagatan 24

Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Wikipedia förlitar sig på oberoende källor (vars författare och utgivare inte står i direkt beroendeställning till artikelämnet eller förstahandskällan), främst sekundärkällor (vars författare är experter som har värderat vad som är trovärdigt, sakligt och relevant i primärkällors uppgifter). För en kontroversiell uppgift Källkritik i praktiken – Kan vi lita på NE och Wikipedia? Ylva Pettersson satte uppslagsverken i fokus under rubriken Auktoritetstro, källor och tendens på Skolbibliotek 2015.

5.

Play / Wikipedia - hur fungerar det? - SLI

kurs och hur arbetar man med detta? Se särskilt Lathund i källkritik och Kolla källans wiki (med t ex Klassiska   Vad betyder/innebär källkritik? Enligt ”wikipedia” är det en bedömning av en källas trovärdighet. ”Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att  Vad är källor?

Att skriva kulturhistoria på Wikipedia Nordiska museet

Vad är källkritik wikipedia

Sfi-läraren Sara Lövestam visar eleverna hur man kan redigera artiklar på nätuppslagsverket Wikipedia och på så sätt bli mer delaktig i samhället. av P Cöster-Ahl · 2012 — finns en pågående diskussion, ofta i samband med källkritik, om dess roll i studerade även attityder till Wikipedia, främst vad gäller dess  Wikipedia går ut med att det brittiska nyhetsbolaget Daily Mail inte längre Till vänster Wikipedias grundare James Wales, till höger Daily Mail Foto: svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

Vad är källkritik wikipedia

Uppsatsen bygger på en artikel kring den franska revolutionen där eleven redogör vilken information som använts som bakgrundsfakta samt avslutar med en värdering av användandet av Wikipedia … Källkritik - wikipedia, ne, so-rummet, youtube Källor: Wikipedia är ett modernt uppslagsverk som människor över hela världen använder sig av och när man besöker sidan kan man enkelt hitta artiklar om i princip allt, vad deras syfte är, 2016-12-13 Vad är Wikipedia? Varför finns Wikipedia? Informationssökning och källkritik. Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. Källkritik i praktiken – Kan vi lita på NE och Wikipedia? Ylva Pettersson satte uppslagsverken i fokus under rubriken Auktoritetstro, källor och tendens på Skolbibliotek 2015.
Ej stressigt jobb

Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Vad som har gjort det här möjligt är att det är ett kollektivt arbete där vem som helst är välkommen att dela med sig av vad han eller hon vet. Men det är även dess svaghet. Eftersom vem som helst kan skriva vad som helst så är det inte 100 % säkert att det som är skrivet på Wikipedia är sant. Men det är … Wikipedia är ingen källa jag använt mig av för arbetet, endast för att snabbt länka till EU och Lissabonfördraget.

Varför är det viktigt? Målet är ytterst att genom kritisk prövning försöka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt, brukbart eller oanvändbart för den fråga man söker svar på, dvs. om källan är trovärdig; I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik. Du förväntas inte bara kunna hitta och sortera information, utan förväntas också reflektera. Du ska tänka själv och utifrån dina kunskaper i källkritik kunna avgöra om en källa är bra och användbar eller inte. Källkritik behövs när du använder Wikipedia.
Joakim odelberg wiki

Hur kan du bedöma en källas trovärdighet? Hur fungerar källkritik på nätet i praktiken? Alla svar hittar du i den här guiden! Wikipedia är här en utmärkt ingångspunkt, för att få en snabb bild av vad det är som gäller.

av P Cöster-Ahl · 2012 — finns en pågående diskussion, ofta i samband med källkritik, om dess roll i studerade även attityder till Wikipedia, främst vad gäller dess  Wikipedia går ut med att det brittiska nyhetsbolaget Daily Mail inte längre Till vänster Wikipedias grundare James Wales, till höger Daily Mail Foto: svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Wiki är en webbplats där användarna kan bidra till att skapa och utveckla innehållet. Text+aktivitet om wiki för årskurs 7,8,9. Hur kan vi bli lite mer källkritiska på nätet?
Åby skola norrköping


Hur anger man Wikipedia som källa? - Wikimedia Sverige

Årets författare saknade bilder i Wikipedia, så vi har pratat om vilka bilder man får använda och lagt upp egna i Wikimedia som vi sedan infogat i Wikipedia. Se hela listan på internetstiftelsen.se Källkritik: Vad är källkritik.

Wikipedia i utbildning - Gratis i skolan

28 maj 2014 använder vid källkritisk granskning då de använder Wikipedia. De kom fram till att Det ger möjlighet att både se vad eleverna arbetar med på  Picture. Bildtitel:Circa 1777; Portrait of Mozart wearing the Order of the Golden Spur, received in 1770 from Pope Clement XIV in Rome.

Wiki är en webbplats där användarna kan bidra till att skapa och utveckla innehållet.