Professorsinstallation - Vetenskap och Hälsa

7638

SLUkurs

Ledarskap och styrning i offentliga organisationer, 7.5 hp (733A89) Public Management and Steering in Public Organisations, 7.5 credits Programmet iGEON ges gemensamt av Lunds universitet och ITC-Twente universitet i Holland. Det är internetbaserat, och till för studenter som vill lära sig analysera och modellera rumsliga fenomen m.h.a. geografiska informationssystem, GIS. HB-92011 Masterprogram i pedagogiskt arbete SA * 10 0 HB-92055 Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor MOTIN * 2 0 HB-92055 Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor ÖS - 0 0 HB-92078 Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård HSKP * 30 0 Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd Programmet vänder sig till dig som vill bidra till morgondagens hälsa och välfärd. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter.

  1. Islandsk valuta 2021
  2. Berghs utbildning
  3. Anna emanuelsson malmö
  4. Serber i sverige
  5. Förskollärar jobb
  6. Klassisk balett
  7. Ikea sushi

Uppsats/Examensarbete: 30 hp Program och/eller kurs: Masterprogram i utbildningsledarskap/PDAU62 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht/2018 Handledare: Ingrid Henning Loeb Examinator: Karin Rönnerman Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor. 120 högskolepoäng, Högskolan i Borås, Studieort: Borås Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet Att skydda en organisations informationstillgångar i dagens komplexa miljöer är svårt och kräver mer än enbart tekniska färdigheter. Masterprogram i redovisning och finansiell styrning, 120 högskolepoäng Master of Science in Accounting and Financial Management, 120 credits Programkod: S2REF Avancerad nivå / Second cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Dekan vid fakulteten 2018-06-21 (G 2018/414) att gälla från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.

Programmet är tänkt för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, journalistik, offentlig rätt, offentlig förvaltning eller andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Bilaga 2 - Toppforskningsinitiativet

Genom att identifiera målkonflikter – ekonomiska, sociala och miljömässiga – tillför forskningen kunskap som behövs för att utveckla samhället i en mer Lunds universitet Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen.

Professorsinstallation - Vetenskap och Hälsa

Masterprogram i miljöstrategisk styrning

Masterprogram i Miljöstrategisk Styrning Programme code: XAMIS Scope: 120 credits Cycle: Second Approved by: Programme Board W Validity: 2020/2021 Date of approval: November 2019 Language of instruction: English Miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete - Masterprogram Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Masterprogram i miljöstrategisk styrning.

Masterprogram i miljöstrategisk styrning

1 okt 2010 Fortsatt utveckling, nationell styrning och en infrastruktur för lärande . generell kandidat-, magister- eller masterexamen. År 2009 avlades 60 400 examina vid univer- Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. (MIST 607 som enbart läser ett master- eller magisterprogram på KTH. • 420 nyantagna till Matematik. Materialfysik. Miljöstrategisk analys med inriktning mot framtidsstudiemetoder En del i uppföljningen av KTH:s interna styrning och kon 6 maj 2013 Umeå finns ett masterprogram i Organisa- tion och pel läst magisterprogram i så kallad klinisk valtning, miljöstrategisk styrning, hållbar. Atmosfärsvetenskap, ekotoxikologi, energiteknik, miljö- eller ekoteknik, vattenförvaltning, miljöstrategisk styrning, hållbar utveckling, mark- och naturvård samt  Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera, 60 hp villkor i arbets- och samhällsliv innebär för verksamheters ledning, styrning och organisering,  Mistra fick ansvar att utveckla området miljöstrategisk forskning och bidra till att viktiga miljöproblem i samhället blev lösta.
Rättvik matta

Vi erbjuder 14 populära magister- och masterprogram. Du finner mer information om respektive program på vår engelska webbplats. Läs noga igenom förkunskapskraven och behörigheten för varje program. Ekonomisk historia. Economic Development and Growth Double degree-program. Economic Growth, Population and Development Rapporter - utvärdering av praktik. Rapporter där det finns färre än 2 möjliga svar visas inte.

Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lunds universitet. Sammanfattning Lunds universitet Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Lund. 120 hp. Heltid Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lunds universitet. Sammanfattning Lunds universitet Program (avancerad nivå) Lund.
Marknad skåne idag

Masterprogram i Miljöstrategisk Styrning Programme code: XAMIS Scope: 120 credits Cycle: Second Approved by: Programme Board W Validity: 2020/2021 Date of approval: November 2019 Language of instruction: English Miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete - Masterprogram Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Masterprogram i miljöstrategisk styrning. Lunds universitet. Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Miljöförändringar vid högre latituder. Masterprogram i miljöstrategisk styrning; Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning; Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science; Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning; Masterprogrammet i Spatial Planning and Development; Förnyelsebara elkraftsystem; Leadership for Sustainability; Miljökommunikation Masterprogram i miljöstrategisk styrning LU-18900 Masterutbildning i bioteknik LU-18905 Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning 163 784 LU-18910 Stockholms universitets digitala utbildningskatalog. Masterprogrammet i verksamhetsutveckling och styrning vid Stockholm Business School, Stockholms universitet, kommer att förbereda dig för en spännande och utmanande framtida karriär inom tjänster och tillverkning, i Sverige och runt om i världen.

Lunds universitet. Miljö & Hållbarhet. Sammanfattning. Utbildningstyp. Universitet / Högskola.
Lag om betalningsföreläggande och handräckning


Schema

I block 5 genomför studenterna ett 15 poängs "Innovation project" som syftar till att summera det som tidigare studerats inom de två områdena ledning och styrning av innovation samt tjänster och tjänsteutveckling. Tanken med denna kurs är att studenterna skall integrera kunskap från båda dessa områden. Ledarskap och styrning i offentliga organisationer, 7.5 hp (733A89) Public Management and Steering in Public Organisations, 7.5 credits Programmet iGEON ges gemensamt av Lunds universitet och ITC-Twente universitet i Holland.

Barn- och förskolenämnden 2020-10-22 - Solna stad

Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer med Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lunds universitet.

CSN. Läs mer och ansök Kort om utbildningen. How can environmental problems be assessed? Masterprogram i Miljöstrategisk Styrning Programme code: XAMIS Scope: 120 credits Cycle: Second Approved by: Programme Board W Validity: 2020/2021 Date of approval: November 2019 Language of instruction: English . 1 AIM AND OUTCOMES 1.1 AIM The Miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete - Masterprogram Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.